Modulen Dierenhealing 

Zowel het menselijk- als het dierlijk lichaam is gevuld en omgeven met energie, het auraveld. De inhoud van de energie bepalen de kleuren van deze energie. Onze chakra’s houden het energielevel op pijl en verspreiden de energie door het gehele aura veld. De zeven grotere chakra’s zijn gekoppeld aan de organen en klieren. 

 

Al onze emoties, onze gedachten, spanning en stress, hebben invloed op ons energiehuishouden en op ons fysieke gestel. Dit geldt ook voor dieren. Met behulp van healing, traceren we bij dieren de oorzaak onder de lichamelijk klacht. Want wij zijn van mening dat angst, gedachtenconstructies, ervaringen het emotionele wel en wee van een dier bepalen. Ook het fysiek lichaam. We bespreken met de eigenaar van het dier de mogelijke oorzaak onder de klacht(en), zodat ook de eigenaar verandering kan aanbrengen om het dier te helpen.

 

We maken bij het healen zowel gebruik van het psychic – als het spirit healen. Leren ons helemaal met het dier te verbinden en in het dier te verplaatsen. Gedurende de healing deprogrammeren en programmeren wij de energie en kunnen daarmee verlichting brengen en de fysieke klachten verminderen. Soms is er één behandeling nodig en soms meerdere. Dit is afhankelijk van de aard van de klachten. Iets dat in jaren ontstaan is kunnen wij vaak niet binnen één behandeling verhelpen. Tevens is het belangrijk dat ook de eigenaar veranderingen aanbrengt, het is anders mogelijk dat bepaalde gewoontes de oorzaak onder de klachten blijven voeden.

 

Wij vinden het belangrijk dat het dier ook onder behandeling is van een dierenarts. Healing brengt verlichting maar is geen vervanging voor de medische wetenschap.

 

Er zijn 6 modulen dagen dierenhealing. Deze module dagen zijn opgenomen in de opleiding Leer der Mystieken maar kunnen ook gevolgd worden zonder aan de opleiding deel te nemen. De Modulen kunnen in eigen tempo gevolgd worden en u kunt zich per modulen lesdag  inschrijven.

 
De kosten voor de 6 modulen dagen bedragen 420,- euro. De aanbetaling bedraagt 180,- euro. Per modulen lesdag zijn de kosten 70,- euro. Deze kosten zijn inclusief btw, koffie, thee en lesmateriaal.
 

Inschrijven

Modulen Dierenhealing

Docent: Monique Elemendorp
Locatie: Kelder

Les 69   25 november 2017            Dierenhaeling Module 1 
Les 71   9 december 2017              Dierenhealing Module 2 
Les 72   16 januari 2018                 Dierenhealing Module 3 
Les 73   7 januari 2018                   Dierenhaeling Module 4 
Les 74   21 januari 2018                 Dierenhaeling Module 5 
Les 75   30 januari 2018                 Dierenhaeling Module 6